Dankbaar en blij

Lieve mensen,

Het was dit jaar een wat andere oudejaarsavond voor mijn gezin en mij dan de voorbije jaren. Onze tweede zoon is op 31 december voor zijn studies vertrokken naar Guadeloupe. Afscheid nemen is niet mijn sterkste kant. Afscheidsfeestjes evenmin. Maar deze keer was het uitzwaaien van mijn zoon een bijzondere ervaring voor mij. Ik voelde dat ik de keuze had, of ik ging in een patroon van droefheid omdat hij weg zou zijn, of ik ging niet in dit patroon en liet mezelf toe om dankbaarheid en blijdschap te voelen om het mooie avontuur dat hij zou beleven. Enkele jaren geleden zou ik (onbewust) in het eerste patroon gestapt zijn. Nu heb ik heel bewust gekozen voor het tweede. Mijn hoofd zei heel luid ‘je moet wel droevig zijn hé!’, maar mijn hart fluisterde subtiel hoorbaar ‘hoe fijn dat hij dit mag meemaken!’. Ik volgde mijn hart. Ik heb hem een warme knuffel gegeven, een dikke kus, een duwtje in de rug en een dankbaar traantje toen hij op stap vertrok naar dit grote avontuur. En het was een keuze die ik gemaakt heb. Ik ben de creator van mijn eigen leven, en dit is een heel mooi voorbeeld.

‘Hoe kan je dit dan?’ vraag je je misschien af. Dankzij mijn bedding in mijn lichaam. Ik leef in, met en bij mijn lichaam, ik leef letterlijk ‘belichaamd’. Mijn lichaam geeft mij de steun en de houvast om kort bij mezelf te blijven en mij niet te laten meetrekken door gedachten en verhalen in mijn hoofd. Bevroren stukjes, verkleefde zones, weggeduwde plekken heb ik laten ‘ontdooien’ in de vele uren lichaamswerk, bewuste beweging, meditatie,… waardoor ik ruimte gecreëerd heb in mijn lichaam. Beetje bij beetje, met vallen en opstaan, telkens wat meer ruimte creëren in je lichaam is een wondermedicijn!

Mijn zoon is goed geland en verkent het eiland. Ik ben een blije, fiere mama!

Wil je ook graag belichaamd leven, je bent van harte welkom in mijn praktijk Thuis in je lichaam voor een duwtje in de rug!

Lieve groet,

Marijke

Volledig

Lieve mensen,

Toen ik aan de universiteit Motorische Revalidatie en Kinesitherapie studeerde, werd ik bij moeilijke stukken leerstof voor het vak Biomechanica geholpen door mijn broer. Hij kon de dingen tot de essentie herleiden zodat ik de leerstof kon vatten en inzicht kreeg in de samenhang van de cursus. Het werd zo eenvoudig wanneer hij iets uitlegde! De essentie ontdaan van alle ballast.

Enkele weken geleden vroeg hij mij:

‘Wat vind jij? Wanneer is iets volledig?’

Deze vraag triggerde mij. Hij ging verder:

‘-Wanneer je aan iets niets meer kan toevoegen?
of
-Wanneer je van iets niets meer kan wegnemen?’

Stilte. Ik ging naar huis en liet deze vraag zakken in mijn lijf.
Ik voelde de nuance, het spel van vol en ledig in het woord vol-ledig. Het liet mij niet los.

Deze nacht, in een lichtflits, voelde ik het: vol-ledig.

De volheid van de leegte.
De leegte van de volheid.
De volheid in de leegte.
De leegte in de volheid.
De volheid voor de leegte.
De leegte voor de volheid.

Het spel tussen vol en leeg, leeg en vol, vol en leeg, leeg en vol,…
Het spel tussen licht en donker, donker en licht, licht en donker, donker en licht,…
Het spel tussen hemel en aarde, aarde en hemel, hemel en aarde, aarde en hemel,…
Het spel tussen man en vrouw, vrouw en man, man en vrouw, vrouw en man,..
….

Wanneer ik dit neerschrijf, voel ik volheid en leegheid, licht en donker, hemel en aarde, man en vrouw.

Thuiskomen. Wat hou ik hiervan!

Lieve groet,

Marijke

Mijn eigen boek

Lieve mensen,

Ik heb de afgelopen twee jaar heel wat bij elkaar geschreven. Ik schrijf in liefde, eenvoud en aanwezigheid in het moment. Ik voel mij gesteund door de aarde en geïnspireerd door wat het leven mij toont. Ik luister naar mijn hart en schrijf met de intentie om mensen de stilte in zichzelf te laten ervaren. Even stilstaan en op adem komen. Herbronnen. Je hart voelen kloppen in je lijf.

Ik besloot om alle teksten te bundelen in boekvorm, deze week kreeg ik mijn stapeltje thuisbezorgd. Wat ben ik blij met mijn creatie! Mijn lieve papa kreeg van mij het eerste exemplaar. Wil jij er ook graag één? Het boek is in beperkte oplage verkrijgbaar in mijn praktijk voor 10€.

In dankbaarheid en liefde,

lieve groet,

Marijke