Wat doe jij eigenlijk in je praktijk?

Lieve mensen,

Mensen die mijn bord op de gevel van mijn huis zien hangen, vragen mij wel eens: ‘Wat doe jij eigenlijk in je praktijk Thuis in je lichaam?’

Een leuke vraag!

Ik nodig je uit om contact te maken met je lichaam.

We connecteren samen in stilte en aanwezigheid om ruimte te creëren in je lichaam en evenwicht te ervaren tussen je hoofd-hart-buik. Je overgeven aan het nu en laten zijn wat is. Ik ben bij je en raak je aan met mijn handen, nodig je uit om spanning los te laten en omarm wat ik voel. Zo kan jij (dieper) zinken in je lichaam, in jezelf en eerlijk voelen wat je lichaam je vertelt.

Een boeiende reis in jezelf…

Welkom! Marijke